Лабораторна робота №7

Тема: «Створення, форматувавння та редагування фігурного тексту»

 

Хід роботи

 

Введення, редагування та форматування фігурного тексту

1.  Почніть із створення нового документа CorelDRAW.  Виберіть у наборі інструментів інструмент Text (Текст) і клацніть мишею в лівому верхньому кутку сторінки.  У місці клацання з'явиться вертикальна риска - текстовий курсор.  На панелі атрибутів виберіть гарнітуру, що містить символи кирилиці (наприклад, Arial), встановіть кегль 48 і введіть з клавіатури текст, розділяючи рядки натисканням клавіші Enter:

2.  На панелі атрибутів клацніть на кнопці режиму відображення недрукованих символів і зверніть увагу на те, що замість пробілів виводяться маленькі гуртки на середині висоти рядка, а на кінцях рядків з'явилися символи кінця абзацу. Перетягнувши по другому рядку покажчик інструменту Text (Текст), виділіть всі її символи, крім двокрапки, скопіюйте виділений текст в буфер обміну, потім клацанням миші встановіть текстовий курсор в кінець останнього рядка. Для переходу на новий рядок натисніть клавішу Enter, а потім вставте вміст буфера обміну. Як бачите, операції введення і копіювання тексту не відрізняються від застосовуються при роботі з текстовим процесором.

 3.  Тепер вставимо в текст спеціальний символ.  Встановіть текстовий курсор в точку, де має з'явитися символ, і відкрийте діалогове вікно Insert Character (Вставка символу) командою Text> Insert Character (Текст> Вставити символу).  У списку, діалогового вікна виберіть назву гарнітури - Webdngs, а в розташованій нижче палітрі знайдіть зображення потрібного символу - в даному випадку, кішки (рис. 7.1). Вставте це зображення мишею в межі прямокутної рамки виділення, навколишнього блок фігурного тексту.  Після відпускання кнопки миші кішка займе своє місце в тексті.  Щоб чорна заливка зображення не дисонували із текстом, виділіть вставлений символ і клацніть мишею на зразку екранної палітри з сірим кольором.

Рис. 7.1 Вставка символів у фігурний текст

 

 4.  Так само вставте в кінець наступного рядка зображення собаки, виділіть його і клацніть на сірому зразку екранної палітри - собака стане сіра.

 5.  Перейдіть у вікно редагування тексту клацанням на відповідній кнопці панелі атрибутів.  Вибравши команду  Options> Replace Text (Установки> Замінити текст), відкрийте діалогове вікно контекстної заміни і замініть всі слова «дуже» словом «просто», ввівши відповідні значення в поля діалогового вікна і клацнувши на кнопці Replace All (Замінити все).

 6.  Виділяючи окремі, довільно вибрані частини інструментом  Text (Текст), змініть їх кеглі та гарнітури.  Перевірте, який вплив роблять на фігурний текст кнопки режимів вирівнювання. Скористайтеся діалоговим вікном форматування для установки значення міжрядкового інтервалу рівним 120% від кегля.

 7.  Роз'єднайте блок фігурного тексту. Зверніть увагу на розташування маркерів рамки виділення (вони розташовуються по краях блоку фігурного тексту) і на текст у рядку стану.  Виберіть команду Arrange> Break Apart (Вирівнювання> Розбити текст). Тепер маркери рамки виділення охоплюють тільки перший рядок колишнього блоку фігурного тексту.  Повторіть операцію роз'єднання ще два рази, розбиваючи рядок на слова, а потім - слово на окремі символи.  При цьому кожен раз в результаті роз'єднання виходять блоки фігурного тексту.

 

Розміщення тексту вздовж розімкнутої кривої і його відділення від траєкторії

Щоб розмістити знову вводиться з клавіатури текст на заздалегідь побудованій траєкторії, слід виконати наступні кроки.

1. Виділіть майбутню траєкторію інструментом Pick (Вибір).

2. Виберіть команду Text> Fit Text To Path (Текст> Текст уздовж кривої).

3. Введіть текст з клавіатури.

 

Те ж саме можна зробити і без вибору команди меню - достатньо навести вказівник інструменту Text (Текст) на будь-яку точку майбутньої траєкторії - так, щоб покажчик інструменту змінив свою форму (рис. 16.1, ліворуч) - і клацнути мишею. Після цього вводиться з клавіатури текст буде розміщуватися на траєкторії (рис. 16.1, праворуч).

 

Рис. 7.2. Розміщення тексту на траєкторії

 

Щоб відредагувати текст, розміщений на траєкторії, досить виконати на ньому подвійне клацання при обраному інструменті Text (Текст). У тексті з'явиться курсор, після чого текст редагують звичайними прийомами