Лабораторна робота №15

Тема: «Робота з кольором. Заливки. Перспектива, тіні, екструзія»

 

Хід роботи

 

Створення перспективи

 1. Ви можете створити перспективні види за допомогою команди меню Effects Add Perspective (Ефекти Додати перспективу).
 2. За допомогою інструменту   Pick Tool (Вибір) виділіть об'єкт або групу об'єктів.
 3. Виберіть команду меню Effects Add Perspective (Ефекти Додати перспективу).  Навколо виділеного об'єкта або об'єктів з'явиться штрихова обмежує рамка з чотирма маркерами, а покажчик миші прийме вигляд   .  Встановіть покажчик миші на одному з маркерів.
 4. Натиснувши і утримуючи кнопку миші, переміщайте покажчик і спостерігайте, як змінюється форма об'єкту.  Відпустіть кнопку миші, коли досягнете підходящої форми.
 5. Якщо при переміщенні маркерів використовувати клавішу CTRL, рух буде обмежено по горизонталі або вертикалі.  Якщо при переміщенні маркера утримувати натиснутим поєднання клавіш CTRL + SHIFT, суміжний маркер буде переміщатися на ту ж відстань, але в протилежному напрямку.
 6. Команда меню Effects Copy Effect Perspective From (Ефекти Копіювати ефект Перспективу) дозволяє копіювати перспективу одного об'єкта (джерела) на інший (цільовий)
 7. За допомогою інструменту   Pick Tool (Вибір) виділіть об'єкт, на який ви хочете скопіювати перспективу (цільовий об'єкт)
 8. Виберіть команду меню Effects Copy Effect Perspective From (Ефекти Копіювати ефект Перспективу).  Покажчик миші прийме вигляд
 9. Клацніть мишею на об'єкті, з якого ви хочете скопіювати перспективу До цільовому об'єкту буде додана скопійована перспектива.
 10. Щоб видалити перспективу об'єкта, тобто відновити первинну форму об'єкта, виконайте такі дії.
 11. Виділіть об'єкт, до якого застосовувалася перспектива.
 12. Виберіть команду меню Effects Clear Perspective (Ефекти Видалити перспективу) Перспектива буде видалена.
 13. Багаторазове використання команди Effects Clear Perspective (Ефекти Видалити перспективу) послідовно скасовує всі раніше застосовані до об'єкта перспективи

Рис. 6.1 Створення перспективи об’єкта

 

Створення градієнтної заливки

 1. Щоб створити градієнтні заливки з використанням діалогу Fountain Fill (Градієнтна заливка), виконайте такі дії.
 2. За допомогою інструменту   Pick Tool (Вибір) виділіть об'єкт, який хочете заповнити заливкою
 3. Натисніть і утримуйте кнопку   Fill (Заливка) на панелі інструментів до появи меню кнопки.
 4. В меню оберіть команду Fountain Fill (Градієнтна заливка) На екрані з'явиться однойменний діалог (Рис 6.2)
 5. У діалозі налаштуйте параметри градієнтної заливки (будуть описані нижче), після чого закрийте діалог кнопкою ОК Градиентная заливка буде застосована до виділеного об'єкту.
 6. Діалог Fountain Fill (Градієнтна заливка) містить наступні елементи управління для створення градієнтних заливок.
 7. Color blend (Колірний перехід).  Дана група елементів управління призначена для визначення кольорів градієнтної заливки.  За умовчанням вибраний режим Two color (Два кольори), і ви можете визначити початковий і кінцевий кольору.

Рис. 6.2. Діалог Fountain Fill (Градієнтна заливка)

 

 1. Для вибору початкового квітів градієнта слід виконати наступні дії.
 2. У списку, що Туре (Тип) виберіть тип градієнта.
 3. У списку, що From (Від) виберіть початковий колір градієнта.  Якщо представленої палітри недостатньо, слід натиснути кнопку Other (Інший), яка також з'являється при відкритті даного списку, і вибрати будь-який інший відтінок.
 4. У спискувиберіть кінцевий колір градієнта.  Вид градієнта відобразиться на зразку в правій верхній частині діалогу.
 5. Повзунковим регулятором Mid-point (Середня точка) встановіть зміщення градієнта.  Коли ви переміщаєте даний ползунковий регулятор, ви змінюєте позицію, де кольори переходять один в одного.  Іншими словами, цим повзунковим регулятором встановлюється переважання того або іншого кольору в градієнті.
 6. У полі з лічильником Angle (Кут) вкажіть кут градієнта.  Для радіальних градієнтів дане поле не активно.
 7. У полі Edge pad (Зрушення краю) вкажіть ступінь різкості переходу кольорів.  Якщо збільшувати значення в даному полі, по краях градієнта кольори будуть залишатися практично незмінними, а перехід кольорів відбуватиметься на обмеженому відрізку, тобто буде менше плавним.
 8. Створений градієнт можна зберегти як власного шаблону, щоб використовувати цей градієнт надалі.  Для цього треба виконати наступні дії.
 9. У полі Presets (Заготовки) вкажіть ім'я створеного градієнта.
 10. Натисніть кнопку праворуч від поля Presets (Заготовки). Заготовка буде збережена
 11. Тепер, щоб завантажити раніше створений градієнт, треба просто вибрати ім'я цього градієнта в списку, що Presets (Заготовки) Зверніть увагу, в даному списку, що міститься велика кількість імен вже готових градієнтів, що поставляються у складі CorelDRAW Якщо потрібно видалити градієнт зі списку, треба вибрати ім'я цього градієнта в списку, що Presets (Заготовки), а потім натиснути кнопку
 12. При створенні радіальних, конічних і квадратних градієнтів стають активними поля групи Center Offset (Зсув центру).  У цих полях вказується зміщення центру градієнта по горизонталі і вертикалі відносно центральної точки об'єкта у відсотках Типово центр градієнта знаходиться в центрі об'єкта.

Рис. 6.3 Типи градієнтних заливок

 

Створення ефекту тіні

 1. Виберіть в панелі інтерактивних інструментів інструмент Interactive Drop Shadow (Інтерактивна тінь).
 2. Виберіть тип перспективи для побудови тіні (рис. 6.4), встановивши покажчик інструменту на наступну точку об'єкту:

Рис. 6.4 Типи перспективи при побудові тіні: плоский (а), знизу (б), зверху (а), ліворуч (г), праворуч (д)

 1. Натиснувши кнопку миші, перетягніть її покажчик у напрямку поширення уявних світлових променів, що формують тінь, що відкидається об'єктом. Якщо керуючий об'єкт тіні не має заливки, побудовану тінь буде неможливо побачити.

 

Після того як тінь побудована або після виділення керуючого об'єкта інструментом Interactive Drop Shadow (Інтерактивна тінь) стає видно керуючу схема ефекту (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Об'єкт із тінню, керуюча схема ефекту тіні, панель інтерактивних інструментів з обраним інструментом Interactive Drop Shadow і відповідні йому покажчик і панель атрибутів

 

Центр ефекту позначається білим квадратом. Його перетягування дозволяє змінювати тип перспективи тіні. На протилежному від центру кінці осі керуючої схеми розташований квадрат з кольоровою заливкою. Перетягуючи на цей квадрат зразки кольору з екранної палітри, можна змінювати колір тіні. Перетягуючи сам квадрат, можна змінювати положення найбільш віддаленої від центру точки тіні (рис. 6.6). Для всіх типів перспективи тіні, крім Flat (Плоска), того ж ефекту можна домогтися, змінюючи значення лічильника Drop Shadow Anchaptere (Кут повороту) на панелі атрибутів. Для типу перспективи Flat (Плоска) становище квадрата керуючої схеми із заливкою визначається значеннями пари лічильників зміщення тіні.

Рис. 6.6 Вплив переміщення квадрата керуючої схеми із заливкою на вигляд тіні

 

Положення повзунка на лінії керуючої схеми визначає щільність тіні. Ця характеристика вимірюється у відсотках і за замовчуванням дорівнює 50%. Справа в тому, що фактичний колір тіні не збігається з тим кольором, зразок якого перетягується на квадрат керуючої схеми із заливкою - у загальному випадку береться його відтінок. Чим далі повзунок від центру ефекту, тим вище насиченість відтінку і тим щільніше тінь.