Лабораторна робота №14

Тема: «Впорядкування об’єктів. Робота з кількома об’єктами. Робота з лініями. Побудова кривих Безьє. Побудова суперлінії»

 

Хід роботи

 

 

Побудова покрокових переходів уздовж траєкторії

 1. Побудуйте коло діаметром приблизно 10 мм.
 2. Призначте намистині градієнтну радіальну заливку, скоригувавши розташування елементів її керуючої схеми таким чином, щоб у лівій нижній частині намистини розташовувався відблиск.
 3. Колір для заливки підберіть за своїм розсудом.
 4. Тепер побудуємо базовий покроковий перехід. Один з його майбутніх керуючих об'єктів вже є, другий побудуйте як його копію - виділивши намистину інструментом Pick (Вибір), перетягніть її мишею вправо, не забувши натиснути правою кнопкою миші перед звільненням лівої.
 5. В якості нитки, на яку ми будемо нанизувати намистини, скористаємося кривою, яку побудуємо інструментом Bezier (Крива Безьє). Досить поставити всього дві крайні точки, розташувавши їх приблизно на одній горизонталі, а потім відредагувати вузли, намагаючись, щоб крива виглядала симетрично.
 6. Тепер прив'яжемо готовий покроковий перехід до траєкторії.
 7. Виділивши інструментом Pick (Вибір) будь-який з проміжних об'єктів покрокового переходу (керуючі об'єкти не годяться - вони виділяються індивідуально, а нам зараз потрібен весь складений об'єкт), клацніть на кнопці Path (Направляюча) і виберіть команду New Path (Нова напрямна).
 8. Стрілкою, що з'явилася клацніть на кривій, що зображає нитку.
 9. Перетягніть керуючі об'єкти на кінці нитки інструментом Pick (Вибір) і простежте, як змінюється відстань між центрами проміжних об'єктів.
 10. Клацніть на кнопці режиму розміщення проміжних об'єктів з фіксованим кроком (на ній зображена двоголова горизонтальна стрілка) на панелі атрибутів і встановіть у полі кроку значення 10 мм.

 

gl13-15.jpg

Рис. 5.1 Етапи розміщення елементів вздовж траєкторії

 

Побудова ліній інструментом Bezier

 1. Додайте нову сторінку у відкритий документ CorelDRAW і перейменуйте її в Bezier. Виберіть у наборі інструментів інструмент Bezier (Крива Безьє).
 2. Почнемо побудова лінії з вузла, що передує лінійному сегменту. Встановіть покажчик в потрібну точку та натисніть кнопку миші. Не відпускаючи кнопку, перемістіть покажчик на деяку відстань вправо так, щоб стало видно «витягнені» з вузла напрямні точки. Щоб дотична до наступного сегменту була строго горизонтальна, натисніть і утримуйте клавішу-модифікатор Ctrl. Відпустіть кнопку миші, а потім і клавішу Ctrl - перший вузол кривої побудований (рис. 5.2). Оскільки поки він є єдиним (і, отже, крайнім) вузлом лінії, після завершення роботи з ним він автоматично стає точкою зламу. Після того як лінія буде замкнута в цьому вузлі, його тип зміниться.

gl3-27.jpg

Рис. 5.2 Початок побудови кривої

 

 1. Переходимо до побудови другого вузла. Оскільки він повинен розташовуватися на одній горизонталі з першим, перед переміщенням покажчика інструменту знову натисніть і утримуйте клавішу Ctrl. Другий вузол будується точно так само, як перший, але після відпускання кнопки миші він стане симетричним (перед ним на лінії вже є вузол, і оскільки процес побудови НЕ закінчений, з'явиться вузол і за ним - отже, він не крайній). Оскільки симетричні вузли цілком відповідають виду споруджуваної кривою, немає необхідності явно вказувати тип цього вузла клавішею-модифікатором (рис. 5.3).

gl3-2.jpg

Рис. 5.3 Побудова вузлів кривої

 

 1. Третій вузол повинен розташовуватися строго під другим, тому по закінченні роботи з другим вузлом клавішу Ctrl можна навіть не відпускати. Цього разу «витягувати» направляючу точку з вузла варто не вправо, а вліво, не відпускаючи клавішу Ctrl. Щоб закруглення вийшло симетричним, відстань від направляючої точки до вузла має бути приблизно таким же, як у другого вузла (рис. 5.4).

gl3-3.jpg

Рис. 5.4 Побудова третього вузла кривої

 

 1. Четвертий вузол будується точно так само, як третій (рис. 5.5, а). Тепер криву слід замкнути. Для цього покажчик миші переміщається на початкову точку (до появи в якості покажчика інструменту «стрілочки» замість символічного зображення вузла) і натискається ліва кнопка миші. Залишається тільки перетягнути напрямну точку вправо, утримуючи клавішу Ctrl (щоб ліве закруглення стало симетричним), і замкнута крива буде побудована (рис. 5.5, б).

gl3-4.jpg

Рис. 5.5 Завершення побудови кривої

 

 1. На завершення вправи спробуйте самостійно побудувати за допомогою інструменту  Bezier (Крива Бсзье) замкнуту криву, що представляє собою рівносторонній трикутник з закругленими вершинами і «пилку» з закругленими зубцями. При роботі з останнім завданням, оскільки крива вийде незамкнута, не забудьте після визначення останнього вузла натиснути клавішу Пропуск.
 2. Новий інструмент Реп (Перо) дозволяє будувати криві з допомогою тих же прийомів, що і інструмент Bezier (Крива Безьє). Відмінність полягає в тому, що в процесі переміщення покажчика миші в точку розташування чергового вузла кривої на екрані відображається зовнішній вигляд наступного, ще не збудованого сегмента кривої. Щоб відчути відміну, спробуйте виконати попередню вправу за допомогою інструменту Реп (Перо).

 

Побудова суперлінії

 1. Вставте у відкритий документ CorelDRAW нову сторінку і, користуючись прийомами по-будови лінії, побудуйте в її верхній частині стилізоване зображення змії.
 2. Тепер необхідно виділити всі складові частини зображення змії. Найпростіше це робиться інструментом Pick (Вибор).
 3. Виберіть у наборі інструментів інструмент Artistic Media (суперлінії) і включіть режим кисті, клацнувши на відповідній кнопці панелі атрибутів. Потім клацніть там же на кнопці з зображенням дискети і задайте ім'я файлу для збереження.
 4. Скасуйте виділення зображення, натиснувши клавішу Esc.
 5. Перетягніть вказівник інструменту Artistic Media (суперлінії) зліва направо але хвилеподібною траєкторією.
 6. Щоб згорнути лінію в клубок, побудуйте за допомогою інструменту Spiral (Спіраль) логарифмічну спіраль на 2-3 витка. Виберіть інструмент Artistic Media (Суперліня) і, розкривши список мазків, клацніть на зразку. Якщо клубок виявиться занадто щільним, спробуйте змінити ширину суперлінії або видалити об'єкт і повторити цей крок, збільшивши коефіцієнт розширення спіралі.
 7. Щоб згорнути лінію в кільце, використовуйте в якості керуючої лінії еліпс, побудований відповідним інструментом.
 8. Щоб «виготовити» оригінальну прямокутну рамку, побудуйте прямокутник, а потім закруглите три його кута - крім верхнього лівого. Це допоможе позбутися від рких зламів суперлінії, в якій побудований прямокутник буде грати роль керуючої лінії.