Лабораторна робота №12

Тема: «Перетворення поверхонь в тіла в PowerSHAPE»

 

Хід роботи

 

1. Відкрийте файл з поверхневою моделлю ручки

2. Натисніть Швидкий вибір всіх поверхонь.

3. Виберіть Solid.

4. Виберіть Створити тверде тіло з обраних поверхонь або сітки.

5. Виберіть Так у формі запиту, щоб виправити можливі помилки у твердому тілі

6. Тверде тіло має дві прогалини, як показано в дереві неполадок Твердого тіла.

7. Виберіть зелену позначку, щоб спробувати автоматичне відновлення.

8. Виберіть Перевірити ще раз тверде тіло на несправності.

9. Якщо більше немає несправностей у твердому виберіть Готово.

10.  Виберіть команду Елемент.

11.  Виберіть Створити твердотільне скруглення

12.  Виберіть ребра, що виділені жовтим кольором

13.  Введіть радіус скруглення 1,5 мм.

14.  Натисніть кнопку Застосувати.

15.  Не закривайте форми.

16.  Виберіть ребро, як показано на зображенні.

17.  Введіть радіус скруглення 0,5 мм.

18.  Натисніть кнопку Застосувати, а потім OK.

19.  Виберіть Формат - Матеріали з верхнього меню.

20.  Виберіть метал - алюміній, а потім OK, щоб закрити форму.