Тема 11 Основи роботи в CorelDraw. Інтерфейс та можливості програми

 

1.      Загальні відомості про CorelDraw

CorelDraw (Корелдроу) — векторний графічний редактор, розроблений канадською корпорацією Corel. Програма векторної графіки CorelDRAW разом з програмою растровоїграфіки Corel PHOTO-PAINT і кількома додатковими програмами становить пакет графічних програм CorelDRAW Graphic Suite. CorelDRAW призначена для розробки макетів документів, у яких переважає графічна інформація з метою їх публікації в якості друкарської продукції і в електронному вигляді. Фактично, CorelDRAW є гібридом програми векторної графіки, видавничої програми (верстка друкованих документів),а також програми розробки електронних документів. Це дає основурозглядати CorelDRAW як універсальну графіко-видавничу програму, яка не має в даний час аналогів на ринку прикладних програмних продуктів, призначених для розробки документів.

Corel DRAW - це пакет прикладних програм ілюстративної графіки,призначений для професійної роботи, що має зручнийінтерфейс. Основна програма пакету - Corel DRAW - є програмою векторної графіки, яка володіє всіма необхідними засобами та інструментами для створення ілюстрацій, технічних діаграм, креслень, атакож високоякісної картографічної продукції.Програмний пакет Corel DRAW дозволяє:

- Сканувати і обробляти растрове зображення;

- Виконувати оформлення в режимі векторної графіки;

- Здійснювати різні режими зафарбовування замкнутих областей(фонове оформлення);

- Здійснювати шрифтове оформлення;

- Виконувати контрольні чорно-білі та кольорові роздруківки шляхом виводу на друкуючі пристрої;

 

2.      Інтерфейс програми

У цілому, зовнішній вигляд вікна редактора Corel DRAW звичний для користувачів, які постійно працюють в операційних системах з графічним інтерфейсом: є в наявності рядок заголовка, головне меню, панелі інструментів, робоча область зі смугами прокрутки та рядок стану.

Рис. 11.1 Інтерфейс програми CorelDRAW

 

До складу головного меню програми CorelDRAW входять:

• File {Файл) - меню, що містить команди для роботи з файлами зображень і документів;

• Edit (Правка) - набір команд редагування, вставки, імпорту зображень, об'єктів і т. п.;

• View (Вигляд) - команди налаштування зовнішнього вигляду робочої області документа;

• Layout (Розміщення) - команди для роботи зі сторінками документа;

• Arrange (Компонувати) - меню, що містить команди для обробки векторних об'єктів;

• Effects (Ефекти) - команди для створення ефектів зображень;

• Bitmaps (Бітові зображення) - команди обробки растрових зображень;

• Text (Текст) - обробка текстової інформації;

• Tools (Сервіс) - всілякі налаштування і додатковий інструментарій програми;

• Window (Вікно) - команди для роботи з вікнами документів і відображення докерів, колірних палітр і панелей інструментів Toolbars;

• Help (Допомога) - доступ до довідкової інформації.

Рис. 11.2 Головне меню програми CorelDRAW

 

Під головним меню розташовується стандартна панель інструментів (рис. 11.3), де знаходяться кнопки найбільш часто виконуваних команд: відкриття, збереження файлів, операції з буфером обміну, режим і масштаби перегляду ілюстрацій, скасування помилкових дій і т. п.

Рис. 11.3 Стандартна панель інструментів програми CorelDRAW

 

Нижче панелі інструментів знаходиться панель властивостей (рис. 11.4). Вона допомагає керувати параметрами об'єктів, її вид змінюється залежно від вибраного об'єкту та інструменту.

Рис. 11.4 Панель властивостей програми CorelDRAW

 


Уздовж лівої сторони вікна розташована панель інструментів – це основний набір інструментів, що застосовуються при роботі в програмі Клацання по трикутному маркеру в правому нижньому кутку більшості кнопок робочого інструментарію розкриває спливаючі панелі (рис. 11.5).

Рис. 11.5 Панель інструментів програми CorelDRAW

3.      Панелі властивостей

 

Уточнити опції будь-якого об'єкта можна на панелі властивостей (рис. 11.4), автоматично відображається при його активізації та містить налаштування, притаманні саме вибраному об'єкту і відображають його поточний стан. За відсутності панелі властивостей на екрані, вона викликається з контекстного меню панелі інструментів вибором пункту Property Ваг

При запуску CorelDRAW користувач стикається, перш за все, з властивостями сторінки, що дозволяють встановити:

• формат сторінки (A4 за замовчуванням);

• розмір паперу;

• орієнтацію паперу (Portrait - книжкова. Landscape - альбомна);• одиниці виміру (millimeters, centimeters та ін - всього більше 15);• мінімальний крок переміщення по сторінці;

• поточну позицію;

• опції ліній сітки;

• виклик вікна налаштування параметрів документа, в якому також можна уточнити властивості сторінки.

Виконати більшість налаштувань робочого простору та документа можна у вікні загальних властивостей Options (рис 11.6), що викликається з головного меню Tools / Options (Сервіс / Параметри) або клацанням на кнопці яка присутня на деяких панелях властивостей.

Рис. 11.6 Вікно загальних властивостей програми CorelDRAW