Лабораторна робота №9

Тема: «Моделювання кінематики складальної одиниці в САПР SolidWorks»

 

 

Хід роботи

 

Відкриття моделі та дослідження руху

 1. Виберіть Інструменти, Програми.

 2. Виберіть SolidWorks Motion і натисніть ОК.

 3. Завантажте файл прикладу збірки Valve_Cam.sldasm (файл знаходиться в папці C: \ Program Files \ SolidWorks Corp \ SolidWorks \ samples \ tutorial \ motionstudies \).

Можна запустити дослідження руху з вкладки дослідження руху, продублювати дослідження руху або створити нове дослідження руху.

4. Виберіть вкладку 1200.

 MotionManager відобразиться під графічною областю.

 5. Виберіть Аналіз руху в списку Тип дослідження.

Розрахунок руху

 Можна розрахувати рух у збірці залежно від обраного Вами типу дослідження.

 Натисніть Обчислити (Панель інструментів MotionManager), щоб запустити моделювання Motion Analysis.

Відображення граней, що контактують

 Після розрахунку руху можна створити епюру результатів. Перед цим можна обертати модель для відображення точок контакту. Це спрощує процес вибору контактують граней для створення епюри сил, що діють на них.

1. Виберіть Обертати вид і поверніть модель для відображення контакту між стрижнем кулачка і гранями шатуна.

 3. Виберіть Обертати вид ще раз, щоб припинити обертання моделі.

Створення епюри сил контакту в Дослідженні руху

 Можна вибрати точки контакту на моделі і створити епюри різних результатів моделювання руху..

 1. Виберіть Результати та епюри (Панель інструментів MotionManager).

 З'явиться вікно PropertyManager Результати.

 2. У вікні PropertyManager Результати виберіть:

 a. Сили в якості Категорії.

 b. Сила контакту в полі Підкатегорія.

 c. Величина в поле Результуючий компонент.

 3. Виберіть компоненти, що контактують:

 a. Натисніть в полі Вибір компонентів (PropertyManager Результати):

 b. Виберіть грань на шатуне і грань на стрижні кулачка, де відбувається контакт (графічна область).

 4. Підтвердіть вибір

 У графічній області відображається епюра, і папка Результати додається в дерево конструювання MotionManager.

Величина сили контакту між шатуном і стрижнем кулачка (Ньютонів) на час (сек)

 Дублювання дослідження руху

 Можна аналізувати результати збільшення швидкості двигуна шляхом створення дослідження руху, схожого з щойно створеним, але із зміненими параметрами моделювання.

 1. Натисніть правою кнопкою миші на вкладку 1200 в лівій нижній частині графічного вікна і виберіть Дублювати.

 2. Натисніть правою кнопкою миші на вкладку нового Дослідження руху і виберіть Перейменувати.

 3. Надайте новій вкладці ім'я 2000.

Зміна налаштувань двигуна

 1. Якщо необхідно, перемістіть шкалу часу на позначку 0.0 секунд.

 2. Натисніть правою кнопкою миші на RotaryMotor2 (Обертовий двигун2) в дереві конструювання MotionManager і виберіть параметр Редагувати елемент.

 3. У вікні Двигун PropertyManager (Менеджера властивостей) у розділі Рух змініть швидкість двигуна на 2000 об. / хв ..

 4. Натисніть кнопку ОК.

Повторний розрахунок руху і результатів

 1. Виберіть Збільшити вид (Нижній правий кут MotionManager) кілька разів, щоб збільшити вид тимчасової шкали.

 2. Натисніть на кнопку Обчислити (Панель інструментів MotionManager).

 Моделювання розраховується для швидкості двигуна 2000 об / хв.

 3. Епюра результату, створена для дослідження руху 1200 , оновлена для дублюючого дослідження.

 Величина сили контакту між шатуном і стрижнем кулачка (ньютон) на час (сек)

 Якщо сила контакту за певний час дорівнює нулю, епюра сигналізує, що пружина недостатньо міцна для підтримки більш високої швидкості руху (об. / Хв.).

 Під час дослідження руху балансир втрачає контакт з кулачковим валом.

 Двигун працює занадто швидко. Можна змінити пружину для контролю над двигуном.

 Не перекривайте епюру під час виконання наступних кроків.

Зміна пружини

 1. Натисніть правою кнопкою миші на LinearSpring2 (Лінійна пружіна2) (дерево конструювання MotionManager) і виберіть Редагувати елемент.

 2. Змініть Коефіцієнт пружності пружини на 10,00 Н / мм.

 3. Натисніть ОК

 4. Натисніть Обчислити.

 5. Епюра сил контакту автоматично оновлюється.

Щоб відкрити епюру після її закриття, розгорніть папку Результати (дерево конструювання MotionManager), натисніть правою кнопкою миші на епюру і виберіть Відобразити епюру.

 За епюрами швидкості і сили контакту можна визначити, чи контактує балансир з кулачковим валом.