Лабораторна робота №7

Тема: «Створення моделі зварного виробу в САПР SolidWorks»

 

 

Хід роботи

 

Створення документа нової деталі:

 1. Для створення нової деталі натисніть кнопку "Створити" на панелі інструментів або виберіть "Файл, створити". З'явиться діалогове вікно "Новий документ SolidWorks".

 2. Відкрийте вкладку "Tutorial" і виберіть значок "Деталь".

 3. Натисніть "ОК". З'явиться вікно нової деталі.

Створення тривимірного ескізу:

 1. Щоб створити тривимірний ескіз виберіть "Вставка, 3D ескіз".

 2. У дереві конструювання виберіть площину "Зверху", виберіть настройку виду "Зверху" і намалюйте прямокутник у відповідності з вашим варіантом (див. табл. 7.1). Створіть взаємозв'язок короткої сторони з віссю Z, тоді ескіз стане певним.

3. У дереві конструювання виберіть площину "Зліва"; для зручності виберіть настройку виду "Спереду" і намалюйте прямокутник у відповідності з даними вашого варіанта (див. табл. 7.1). Додайте взаємозв'язок для вертикальних ліній "Вертикаль" (рис. 7.1).

 4. Натисніть на ліву кнопку миші і, переміщуючи покажчик вертикально вгору, намалюйте багатокутник, поруч з покажчиком відобразиться радіус вписаного кола і кут, який повинен бути рівний 90 °. Відпустіть ліву кнопку миші (мал. 7.2).

Рис. 6.1. Прямокутник

Рис. 6.2. Ескіз фронтальної частини

 5. У дереві конструювання виберіть площину "Front" і створіть Площина 3. У графі "Відстань" вкажіть 100 мм (Рис. 7.3).

Рис. 6.3. Створення площині

 6. Виберіть Площина 3 і намалюйте на ній лінії, діючи таким чином, як було зазначено в пункті 4.

 7. Проведіть горизонтальні лінії, що з'єднують ескізи площині "Front" і Площини 3 (рис. 7.4).

Рис. 6.4. Готовий ескіз

Застосування профілю:

 1. Виберіть "Вставка> Зварювані деталі> Конструкція" На панелі "Конструкція" виберіть наступні параметри і вкажіть лінії нижньої основи, спрямовані паралельно осі X (мал. 7.5).

Рис. 7.5. Конструкція основи

 2. Виберіть "Вставка> Зварювані деталі> Конструкція" і вкажіть лінії верхнього підстави, при цьому в полі "Налаштування" виберіть обробку кутів так, як показано на рис. 7.6.

Рис. 7.6. Конструкція верхньої основи

 3. Виберіть "Вставка> Зварювані деталі> Конструкція" і вкажіть вертикальні лінії.

 4. Виберіть "Вставка> Зварювані деталі> Конструкція" і вкажіть похилі лінії.

 5. Виберіть "Вставка> Зварювані деталі> Конструкція" і вкажіть горизонтальні лінії. Повинна вийти така конструкція, як показано на рис. 7.7.

Рис. 7.7. Конструкція деталі

Обробка кутів із застосуванням торцевих пробок:

 1. Виберіть грань так, як показано на рис. 7.8.

 2. Виберіть "Вставка> Зварювані деталі> Торцева пробка" і вкажіть параметри, діючи таким чином, як показано на рис. 7.9.

Рис. 7.8. Грань кута

Рис. 7.9. Торцева пробка

 3. Обробіть всі кути, для яких необхідно це виконати.

Збільшення жорсткості за допомогою кутових з'єднань:

 1. Виділіть грані, зазначені на рис. 7.10, виберіть "Вставка> Зварювані деталі> Кутове з'єднання", вкажіть параметри, вказані на рис. 7.10. Розміри d 1 і d 2 проставте за своїм варіантом (див. табл. 7.1). Обробіть всі чотири кута (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Створення кутових з'єднань

 

Таблиця 7.1