Лабораторна робота №1

Тема: «Побудова площин, створення ескізів в САПР SolidWorks»

 

Мета: ознайомитись з елементарними способами розміщення та побудови ескізів в SolidWorks

 

Завдання: побудувати ескіз виробу складного профілю

 

Хід роботи

 

1. Вибрати площину "Спереду".

2. Виконати орієнтацію площини "Перпендикулярно".

3. Створити "Ескіз".

4. Побудови здійснювати інструментами ескізу "Лінія"і "Дуга через 3 точки".

5. Провести осьову лінію через "Вихідну точку".

6. Починати побудови з дна вази.

7. З вихідної точки провести горизонтальну лінію.

8. Встановити розмір лінії, рівний радіусу денця вази(Рис. 1.1).

Рис. 1.1. Початок побудови ескізу

9. Здійснити побудову, послідовно викреслюючи елементи профілю з розмірами і взаємозв'язками елементів, як зазначено на рис. 1.2.

Рис.1.2. Побудова ескізу

10. При необхідності між двома послідовно розта-женнимі дугами встановлювати взаємозв'язок "Дотичний".

11. Для елементів дуги, що утворюють чверть кола, установлюють між відповідними точками взаємозв'язки "вертикальний" і "Горизонтальний".

 При необхідності встановити взаємозв'язок між центрами дуг і "Вихідною точкою".


13. Викреслити замкнутий профіль і повністю визначити його розмірами і взаємозв'язками (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Встановлення взаємозв'язків

14.Перевірити правильність виконання ескізу

 

Рис. 1.4 Повністю визначений ескіз