Анотація до дисципліни

Глосарій

Керівництво користувача

Критерії оцінювання

Питання для самоконотролю

Питання до заліку

Робоча навчальна програма

Список рекомендованої літератури

Модуль 1

Модуль 2

Тести

Інформація про автора