Електронний навчальний посібник РОЗРАХУНОК І ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛІВ ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН Тема 13.  Розрахунок закупорювальних автоматів