Електронний навчальний посібник РОЗРАХУНОК І ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛІВ ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН Перелік питань, що виносяться на екзамен