Бібліографія та перелік навчально-методичного забезпечення

п/ п

Назва бібліографічного джерела

К-ть екз.

Назва

бібліотеки

1

2

3

4

1

Шаповал М.І. Основи стандартизації,управління якістю і сертифікації. Київ.: Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 172 с.

8

Кафедра ПАВП; бібліотека ЛНТУ

2

Сергеев А. Г., Латышев М. В. Сертификация: Учеб. пособие для вузов. М.: Логос, 2000. – 248 с.

6

Обласна наукова бібліотека

3

Сертификация потребительских товаров: Зарубежный опыт. – М.: Из-во стандартов, 1990. – 80 с. – (Качество, экономика, общество. Современные проблемы)

5

Обласна наукова бібліотека

4

Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т. 1. – Київ, 1998. − 368 с.

3

Обласна наукова бібліотека

5

Методичні вказівки до лабораторних робіт на тему: “Вивчення схем сертифікації різних типів виробництва ”/ О.Ю. Левтринська. − Луцьк, 2001. – 16 с.

15

Кафедра ПАВП; бібліотека ЛНТУ

6

Методичні вказівки до лабораторних робіт на тему: “Вивчення особливостей застосування національного знаку відповідності при сертифікації продукції у системі сертифікації УкрСЕПРО”/ А.А. Сидько. – Луцьк, 2006. – 24 с.

20

Кафедра ПАВП; бібліотека ЛНТУ

7

ДСТУ 2462-94. − Основні поняття, терміни та визначення сертифікації.

1

Кафедра ПАВП

8

Державний стандарт України: Системи якості. – К.: Держстандарт України, 1995. – (ДСТУ ІСО 9001 – 95).

1

Кафедра ПАВП

9

Закон України “Про захист прав споживачів”.

1

Кафедра ПАВП

10

Закон УкраїниПро якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”.

1

Кафедра ПАВП