Перелік питань, які виносяться на ЕКЗАМЕН

1. Мета державної системи стандартизації.

2. Основні принципи державної системи стандартизації.

3. Об’єкти стандартизації.

4. Категорії нормативних документів з стандартизації.

5. Види стандартів.

6. Організаційна структура робіт з стандартизації.

7. Порядок розроблення державних стандартів.

8. Порядок впровадження стандартів.

9. Державний нагляд за додержанням стандартів.

10. Структура, основні функції комплексної системи управління якістю.

11. Етапи розробки впровадження комплексної системи управління якістю.

12. Фактори, що обумовлюють якість продукції. Петля якості.

13. Огляд вітчизняних систем управління якістю продукції.

14. Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації.

15. Класифікація промислової продукції,  показники її якості.

16. Рівень якості продукції і методи його визначення.

17. Кількісна оцінка показників якості продукції.

18. Основні положення закону України  “Про захист прав споживачів”.

19. Основні положення закону України  “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”.

20. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції.

21. Сертифікат відповідності, його структура і призначення.

22. Добровільна і обов’язкова сертифікація. Знак відповідності.

23. Загальні відомості про систему УкрСЕПРО.

24. Організаційна структура Системи.

25. Основні принципи та загальні правила Системи. 

26.  Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації.

27.  Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації.

28.  Вимоги до персоналу органів із сертифікації. Порядок перевірки органів із сертифікації.

29.  Загальні вимоги до випробувальних лабораторій. Організація та управління лабораторією.

30.  Випробувальне обладнання та засоби вимірювань. Методи випробувань та процедури.

31.  Організація роботи з виробами та продукцією, що випробовується.

32.  Права  та обов’язки акредитованої випробувальної лабораторії.

33.  Вимоги до атестованого виробництва. Загальні вимоги до атестованого виробництва та організації контролю за виготовленням  та випуском продукції.

34.  Вимоги до проведення випробувань продукції та до комплектувань партій продукції. 

35.  Порядок атестації виробництв та технічний нагляд за ними.  Вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

36.  Загальні правила і  схеми проведення  сертифікації продукції.

37.  Порядок проведення  сертифікації продукції.

38.  Вибір механізмів сертифікації.

39.  Основні сучасні тенденції розвитку робіт у галузі стандартизації, оцінювання та сертифікації систем якості, їх впровадження і застосування.

40.  Застосування стандартів ISO серії  9000, 10000, 14000, 22000.