АНОТАЦІЯ

Дисципліна «Основи сертифікації пакованої продукції» присвячена вивченню процедури проведення сертифікації пакованої продукції, ознайомленню з видами державних стандартів, на основі яких проводиться сертифікація, та вимогами до них, ознайомленню з системою управління якістю продукції, а також розгляду особливостей організації робіт з стандартизації та основних положень державної системи сертифікації УкрСЕПРО.

До складу дисципліни «Основи сертифікації пакованої продукції» входять наступні розділи: теоретичний курс, лабораторні роботи, перелік тем для самостійного опрацювання.